นายปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้
   
นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
ประธานชุมชน
ประธานสตรี
โครงสร้างส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองทุนสวัสดิการชุมชน
งานการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุข
หน้าห้องนายก
ทะเบียนราษฎร์
จัดเก็บรายได้
ดับเพลิง
เทศกิจ
อัตรากำลังของเทศบาลเมืองแม่โจ้
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
ผลการดำเนินงาน
รายงานรายรับ-รายจ่าย
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
กำหนดขั้นตอนการชำระภาษีต่างๆ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำขออนุญาตต่างๆ
พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกฯ
 
ขณะนี้ 60 คน
สถิติวันนี้ 66 คน
สถิติเดือนนี้ 9512 คน
สถิติปีนี้ 143137 คน
สถิติทั้งหมด 862213 คน
ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2555
เพลงล่องแม่ปิง
เทศบาลเมืองแม่โจ้ยินดีต้อนรับ
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 

   
 
 
 
ประกาศใช้บังคับเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศใช้บังคับเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561หนังสือให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561                      &... [29 ก.ย. 2560] [...]
 
 
 
การลงพื้นที่ตรวจชุมชนครั้งที่ 2 ตามโครงการ แม่โจ้เมืองสะอาด หน้าบ้านสวย หลังบ้านสวน ชุมชนสะอาด วันที่ 26 กันยายน 2560
การลงพื้นที่ตรวจชุมชนครั้งที่ 2 ตามโครงการ แม่โจ้เมืองสะอาด หน้าบ้านสวย หลังบ้านสวน ชุมชนสะอาด วันที่ 26 กันยายน 2560 คณะกรรมการโครงการฯ ได้ลงพื้นที่ชุมชนเกษตรใหม่ ชุมชนป่าขามและชุมชนห้วยเกี๋ยง เ... [26 ก.ย. 2560] [...]
 
 
 
การลงพื้นที่ตรวจชุมชนครั้งที่ 2 ตามโครงการ แม่โจ้เมืองสะอาด หน้าบ้านสวย หลังบ้านสวน ชุมชนสะอาด
การลงพื้นที่ตรวจชุมชนครั้งที่ 2 ตามโครงการ แม่โจ้เมืองสะอาด หน้าบ้านสวย หลังบ้านสวน ชุมชนสะอาด วันที่ 25 กันยายน 2560 คณะกรรมการโครงการฯ ได้ลงพื้นที่ชุมชนแม่เตาไห 1 และ ชุมชนแม่เตาไห 2 เพื่อเข้าต... [25 ก.ย. 2560] [...]
 
 
 
ร่วมงานทำบุญสำนักงานเกษตรอำเภอสันทราย และร่วมทำบุญถวายผ้าป่าสามัคคีเพื่อหาทุนทรัพย์ในการปรับปรุงสำนักงานเกษตรอำเภอสันทราย
วันที่ 19 กันยายน 2560 นายเอกชัย สายหยุด รองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ พร้อมด้วย นายสว่าง กานิล รองนายกเทศมนตรี และนายศรัณญ์ ใจคำ รองนายกเทศมนตรี ร่วมงานทำบุญสำนักงานเกษตรอำเภอส... [19 ก.ย. 2560] [...]
 
 
 
การอบรมความรู้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2560
วันที่ 18 กันยายน 2560 เทศบาลเมืองแม่โจ้จัดโครงการอบรมความรู้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยได้รับเกียรติจากนายพลภัทร สีแดง อัยการจังหวัดเชียงใหม่ มาให้ความ... [18 ก.ย. 2560] [...]
 
 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132