นายปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้
   
นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
ประธานชุมชน
ประธานสตรี
โครงสร้างส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองทุนสวัสดิการชุมชน
งานการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุข
หน้าห้องนายก
ทะเบียนราษฎร์
จัดเก็บรายได้
ดับเพลิง
เทศกิจ
อัตรากำลังของเทศบาลเมืองแม่โจ้
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
ผลการดำเนินงาน
รายงานรายรับ-รายจ่าย
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
กำหนดขั้นตอนการชำระภาษีต่างๆ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำขออนุญาตต่างๆ
พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกฯ
คู่มือเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
คู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์
ช่องทางการร้องเรียน/แจ้งเบาะแสเทศบาลเมืองแม่โจ้
 
ขณะนี้ 64 คน
สถิติวันนี้ 600 คน
สถิติเดือนนี้ 18507 คน
สถิติปีนี้ 191159 คน
สถิติทั้งหมด 1097308 คน
ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2555
เพลงล่องแม่ปิง
เทศบาลเมืองแม่โจ้ยินดีต้อนรับ
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 

   
 
 
 
ชมรมประธานชุมชนเทศบาลเมืองแม่โจ้ ร่วมใจระดมเงินทุนช่วยเหลือพี่น้องชาวลาว
ชมรมประธานชุมชนเทศบาลเมืองแม่โจ้ ร่วมใจระดมเงินทุน ได้จำนวน 65,744 บาท (หกหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน) ช่วยเหลือพี่น้องชาวลาวที่ประสบภัยจากเหตุเขื่อนเซเปียน-เซน้อยแตกในวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ซ... [02 ส.ค. 2561] [...]
 
 
 
เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2561
วันที่ 28 กรกฏาคม 2561 ช่วงเช้าวันนี้ นายวิรัช จิโรจน์พงศา ปลัดเทศบาลเมืองแม่โจ้ พร้อมโดย ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลเมืองแม่โจ้ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกร... [28 ก.ค. 2561] [...]
 
 
 
เทศบาลเมืองแม่โจ้ จัดโครงการแห่เทียนพรรษา เทศบาลเมืองแม่โจ้ ประจำปี 2561
วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เทศบาลเมืองแม่โจ้ จัดโครงการแห่เทียนพรรษา เทศบาลเมืองแม่โจ้ ประจำปี 2561 โดยมีการเดินขบวนแห่เทียนพรรษา จากพี่น้องชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ ซึ่งได้ประดับตกแต่งรถขบวนและเที... [26 ก.ค. 2561] [...]
 
 
 
เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็กพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษาเดินรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย และกิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ วัดวิเวกวนาราม
วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เทศบาลเมืองแม่โจ้ โดยคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองแม่โจ้ สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลฯ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็กพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา โดยแต่งกาย... [26 ก.ค. 2561] [...]
 
 
 
โครงการอบรมเพิ่มผลผลิตกล้วย เทศบาลเมืองแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ 2561
วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เทศบาลเมืองแม่โจ้ จัดโครงการอบรมเพิ่มผลผลิตกล้วย เทศบาลเมืองแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ศุนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนแม่โจ้โดยนายสว่าง กานิล รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ เป... [24 ก.ค. 2561] [...]
 
 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155