นายปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้
   
นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
ประธานชุมชน
ประธานสตรี
โครงสร้างส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองทุนสวัสดิการชุมชน
งานการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุข
หน้าห้องนายก
ทะเบียนราษฎร์
จัดเก็บรายได้
ดับเพลิง
เทศกิจ
อัตรากำลังของเทศบาลเมืองแม่โจ้
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
ผลการดำเนินงาน
รายงานรายรับ-รายจ่าย
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
กำหนดขั้นตอนการชำระภาษีต่างๆ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำขออนุญาตต่างๆ
พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกฯ
คู่มือเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
 
ขณะนี้ 60 คน
สถิติวันนี้ 201 คน
สถิติเดือนนี้ 11404 คน
สถิติปีนี้ 29102 คน
สถิติทั้งหมด 935251 คน
ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2555
เพลงล่องแม่ปิง
เทศบาลเมืองแม่โจ้ยินดีต้อนรับ
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 

   
 
 
 
เทศบาลเมืองแม่โจ้ จัดงานผู้อายุสัญจร ประจำเดือนมกราคม 2560
วันที่ 24 มกราคม 2561 เทศบาลเมืองแม่โจ้ จัดงานผู้อายุสัญจร ประจำเดือนมกราคม 2560 ณ ชุมชนพัฒนาทรายแก้วโดยภายในงานมีกิจกรรม การแสดงการออกกำลังกายจากผู้สูงอายุทั้ง 19 ชุมชน การเทศน์ การเล่นเกมส์ เพื่อสร้... [24 ม.ค. 2561] [...]
 
 
 
เทศบาลเมืองแม่โจ้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติฯ
เทศบาลเมืองแม่โจ้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติฯ ขึ้นโดยภายในงานได้นำขนม ของเล่น เกมส์ต่างๆ อาหาร และการแสดงโชว์มากมายมาให้เด็กได้ร่วมสนุกกัน และยังมีรถถัง อาวุธยุทโธปกรณ์ การแสดงโชว์จากทีมงานป้องกันและบรร... [13 ม.ค. 2561] [...]
 
 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่โจ้ จัดกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติขึ้น
งานวันเด็กแห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่โจ้ ประจำปี 2561 วันที่ 12 มกราคม 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่โจ้ จัดกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติขึ้น โดยภายในงาน ได้มีการแสดงของเด็กเล็กแต่... [12 ม.ค. 2561] [...]
 
 
 
ประชาสัมพันธ์ โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) และเชิญช่วนร่วมสมัครเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
[09 ม.ค. 2561] [...]
 
 
 
อำเภอสันทรายขอใช้พื้นที่เทศบาลเมืองแม่โจ้ จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อำเภอสันทราย ครั้งที่ 1/2561
วันที่ 4 มกราคม 2561 อำเภอสันทรายขอใช้พื้นที่เทศบาลเมืองแม่โจ้ จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อำเภอสันทราย ครั้งที่ 1/2561 โดยมีนายอดุลย์ ฮวกนิล นายอำเภอสันทราย เป็นปร... [04 ม.ค. 2561] [...]
 
 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143