นายปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้
   
นโยบายผู้บริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างการบริหารงาน
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
ประธานชุมชน
ประธานสตรี
โครงสร้างส่วนราชการ
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองทุนสวัสดิการชุมชน
งานการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุข
หน้าห้องนายก
ทะเบียนราษฎร์
จัดเก็บรายได้
ดับเพลิง
เทศกิจ
อัตรากำลังของเทศบาลเมืองแม่โจ้
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
ผลการดำเนินงาน
รายงานรายรับ-รายจ่าย
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
กำหนดขั้นตอนการชำระภาษีต่างๆ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/คำขออนุญาตต่างๆ
พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกฯ
คู่มือเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
คู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์
ช่องทางการร้องเรียน/แจ้งเบาะแสเทศบาลเมืองแม่โจ้
 
ขณะนี้ 74 คน
สถิติวันนี้ 253 คน
สถิติเดือนนี้ 14694 คน
สถิติปีนี้ 134911 คน
สถิติทั้งหมด 1041060 คน
ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2555
เพลงล่องแม่ปิง
เทศบาลเมืองแม่โจ้ยินดีต้อนรับ
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 

   
 
 
 
เทศบาลเมืองแม่โจ้ โดยคณะผู้บริหาร พร้อมด้วย ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ และ พนักงานเทศบาลเมืองแม่โจ้ ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย ซึ่งได้รับได้รับเกียรติ
วันที่ 13 มิถุนายน 2561 เทศบาลเมืองแม่โจ้ โดยคณะผู้บริหาร พร้อมด้วย ท่านสมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ และ พนักงานเทศบาลเมืองแม่โจ้ ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเลย... [13 มิ.ย. 2561] [...]
 
 
 
พิธีเปิดโครงการ ผักข้างบ้าน อาหารข้างรั้ว ครอบครัวพอเพียง หลีกเลี่ยงสารเคมี ซึ่งจัดโดยชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองแม่โจ้ สนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองแม่โจ้
วันที่ 13 มิถุนายน 2561 นายสว่าง กานิล รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ผักข้างบ้าน อาหารข้างรั้ว ครอบครัวพอเพียง หลีกเลี่ยงสารเคมี ซึ่งจัดโดยชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองแม่โจ้ สนับส... [13 มิ.ย. 2561] [...]
 
 
 
โครงการอบรมชีวิตมีสุขด้วยธรรมะ เทศบาลเมืองแม่โจ้ (ผู้สูงอายุสัญจร)
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองแม่โจ้ ได้จัดโครงการอบรมชีวิตมีสุขด้วยธรรมะ เทศบาลเมืองแม่โจ้ (ผู้สูงอายุสัญจร) โดยได้รับความเมตตาจากพระครูไพศาลสุตากร เจ้าอาวาสวัดทุ่งป่าเก็ดได้มาเท... [12 มิ.ย. 2561] [...]
 
 
 
ประกาศเทศบาลเมืองแม่โจ้ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา การขายครุภัณฑ์ยานพาหนะเเละขนส่ง ที่ชำรุด ฯ
[08 มิ.ย. 2561] [...]
 
 
 
เทศบาลเมืองแม่โจ้จัดกิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติขึ้น โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาล พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการและพี่น้องชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ร่วมใจกับปลูกต้นไม้นานาชนิด
คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองแม่โจ้ร่วมใจปลูกต้นไม้ วันที่28 พฤษภาคม 2561 เทศบาลเมืองแม่โจ้จัดกิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติขึ้น โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาล พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการและพี่น้องชุมชนในเขต... [28 พ.ค. 2561] [...]
 
 
     
หน้า   [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152