ก้าวสู่ปีที่ 2 อย่างยั่งยืน แม่โจ้เมืองสะอาด หน้าบ้านสวย หลังบ้านสวน พืชผักอินทรีย์ อาหารเป็นยา ประชาชนปลอดโรค ประจำปี 2561
ข้อมูลเทศบาล
นายปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย - นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

นายปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย

นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่โจ้ ระหว่างเดือนธันวาคม 2561 ถึงเดือนกันยายน 2562 จำนวน 10 เดือน

  • วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561
  • อ่าน 125 ครั้ง

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1 ประกาศประกวดราคาโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด. จำนวน 10 เดือน

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: