ข้อมูลเทศบาล
นายวิรัช จิโรจน์พงศา - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่   <br>นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

นายวิรัช จิโรจน์พงศา

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่โจ้ ระหว่างเดือนธันวาคม 2561 ถึงเดือนกันยายน 2562 จำนวน 10 เดือน

  • วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561
  • อ่าน 286 ครั้ง

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1 ประกาศประกวดราคาโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด. จำนวน 10 เดือน

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: