ก้าวสู่ปีที่ 2 อย่างยั่งยืน แม่โจ้เมืองสะอาด หน้าบ้านสวย หลังบ้านสวน พืชผักอินทรีย์ อาหารเป็นยา ประชาชนปลอดโรค ประจำปี 2561
ข้อมูลเทศบาล
นายปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย - นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

นายปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย

นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวกิจกรรมเทศบาล

โครงการวัยรุ่นไทยห่างไกลเอดส์ เนื่องในวันเอดส์โลก

  • วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561
  • อ่าน 2,989 ครั้ง

เทศบาลเมืองแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดให้มีการดำเนินโครงการวัยรุ่นไทยห่างไกลเอดส์ เนื่องในวันเอดส์โลก ในวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมอาคมกาญจนประโชติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องโรคเอดส์และการป้องกันควบคุมการแพร่กระจายเชื้อเอดส์ รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างเจตคติ ค่านิยม สร้างจิตสำนึก ตระหนัก รู้จักป้องกันและหลีกเลี่ยงหรือลดพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคเอดส์ และมีพฤติกรรมทางเพศที่ถูกต้องดีงาม เทศบาลเมืองแม่โจ้ ได้กำหนดให้มีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ การเสวนาประเด็น ?เอดส์ใกล้ตัวกว่าที่คิด ...เราจะป้องกันได้อย่างไร? การประกวดวาดภาพระบายสีเนื่องในวันเอดส์โลก การประกวด ?Miss world Aids Day Maejo? นิทรรศการให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับโรคติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ การให้บริการเจาะเลือดเพื่อตรวจหาเชื้อเอชไอวี การให้คำปรึกษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟรี การร่วมสนุกเล่นเกมตอบคำถามชิงรางวัล

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: