ก้าวสู่ปีที่ 2 อย่างยั่งยืน แม่โจ้เมืองสะอาด หน้าบ้านสวย หลังบ้านสวน พืชผักอินทรีย์ อาหารเป็นยา ประชาชนปลอดโรค ประจำปี 2561
ข้อมูลเทศบาล
นายปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย - นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

นายปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย

นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ปรับปรุงด้วยยางธรรมชาติ (ยางพารา) พร้อมตีเส้นจราจร และยกฝาบ่อ (สถานที่ก่อสร้างบริเวณถนนแยกปากทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1001 - วัด

  • วันที่ 27 ธันวาคม 2561
  • อ่าน 105 ครั้ง

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
2 แบบแปลน
3 ประกาศประกวดราคาฯ
4 เอกสารประกวดราคาฯ

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: