ก้าวสู่ปีที่ 2 อย่างยั่งยืน แม่โจ้เมืองสะอาด หน้าบ้านสวย หลังบ้านสวน พืชผักอินทรีย์ อาหารเป็นยา ประชาชนปลอดโรค ประจำปี 2561
ข้อมูลเทศบาล
นายปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย - นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

นายปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย

นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวกิจกรรมเทศบาล

โครงการสายใยสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถึงุครอบครัว ปีการศึกษา 2561

  • วันที่ 29 มีนาคม 2562
  • อ่าน 132 ครั้ง

เทศบาลเมืองแม่โจ้ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตน้อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 29 มีนาคม 2562
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่โจ้ จัดโครงการสายใยสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถึงุครอบครัว ปีการศึกษา 2561 โดยได้มีการมอบเกียรติบัตรให้กับเด็กนักเรียนดีเด่น และมอบวุฒิบัตรให้แก่นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่โจ้ ที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 29 คน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่โจ้ (ศูนย์แม่เตาไห)
*รอติดตามรูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
#เพจเฟสบุ๊ค : เทศบาลเมืองแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
#เพจเฟสบุ๊ค : งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองแม่โจ้

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: