ก้าวสู่ปีที่ 2 อย่างยั่งยืน แม่โจ้เมืองสะอาด หน้าบ้านสวย หลังบ้านสวน พืชผักอินทรีย์ อาหารเป็นยา ประชาชนปลอดโรค ประจำปี 2561
ข้อมูลเทศบาล
นายปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย - นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

นายปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย

นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวกิจกรรมเทศบาล

โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณี ปี๋ใหม่เมืองประจำปี 2562(สงกรานต์นี้ที่...แม่โจ้ ครั้งที่5)

  • วันที่ 13 เมษายน 2562
  • อ่าน 63 ครั้ง

บรรยากาศโครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณี ปี๋ใหม่เมืองประจำปี 2562(สงกรานต์นี้ที่...แม่โจ้ ครั้งที่5) เมื่อวันที่13 เมษายน 2562 ในช่วงเช้า ได้มีการจัดโครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณี ปี๋ใหม่เมืองประจำปี 2562 ซึ่งภายในงานได้มีกิจกรรมมากมายอาทิ กิจกรรมขอพรพระสงฆ์ กิจกรรมดำหัวผู้สูงอายุ การประกวดผู้สูงอายุแต่งกายงามทั้งชายและหญิง และการแสดงพื้นบ้านล้านนาอีกมากมาย ซึ่งงานนี้จัดโดยชมรมประธานชุมชนร่วมกับเทศบาลเมืองแม่โจ้ ณ ลานกิจกรรมหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองแม่โจ้

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: