ข้อมูลเทศบาล
นายวิรัช จิโรจน์พงศา - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่   <br>นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

นายวิรัช จิโรจน์พงศา

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

พระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับท ี่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒

  • วันที่ 27 มิถุนายน 2562
  • อ่าน 254 ครั้ง

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1 พระราชบัญญัติ คุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับท ี่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๒

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: