ข้อมูลเทศบาล
นายวิรัช จิโรจน์พงศา - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่   <br>นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

นายวิรัช จิโรจน์พงศา

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวกิจกรรมเทศบาล

เปิดสนามเด็กเล่น สร้างปัญญา ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลเมืองแม่โจ้

  • วันที่ 29 กันยายน 2562
  • อ่าน 219 ครั้ง

วันที่ 29 กันยายน 2562 คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองแม่โจ้ พร้อมด้วย ท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ สมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชนแม่เตาไห ผู้ปกครองนักเรียนและครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่โจ้ ร่วมใจกันเปิดสนามเด็กเล่น สร้างปัญญา ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลเมืองแม่โจ้ เพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ นอกจากความรู้ในห้องเรียน โดยนำเอาธรรมชาติรอบตัวมาเป็นเครื่องเล่นทั้ง 3 ฐาน แต่ละฐานของสนามเด็กเล่น สร้างปัญญา จะส่งเสริมให้เด็กได้พัฒนาศักยภาพของตัวเอง ไปพร้อม ๆ กับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและนักเรียนไปพร้อมๆกัน

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: