ก้าวสู่ปีที่ 2 อย่างยั่งยืน แม่โจ้เมืองสะอาด หน้าบ้านสวย หลังบ้านสวน พืชผักอินทรีย์ อาหารเป็นยา ประชาชนปลอดโรค ประจำปี 2561
ข้อมูลเทศบาล
นายวิรัช จิโรจน์พงศา - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

นายวิรัช จิโรจน์พงศา

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ (ร่าง) ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนตักขยะมูลฝอย ระหว่างเดือนมกราคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2563 จำนวน 9 เดือน

  • วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562
  • อ่าน 11 ครั้ง

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: