ข้อมูลเทศบาล
นายวิรัช จิโรจน์พงศา - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่   <br>นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

นายวิรัช จิโรจน์พงศา

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวกิจกรรมเทศบาล

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

  • วันที่ 19 มีนาคม 2563
  • อ่าน 51 ครั้ง

วันที่ 19 มีนาคม 2563 นายวิรัช จิโรจน์พงศา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องตนเอง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยได้รับเกียรติจาก คุณเสาวลักษณ์ เวชพร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้าศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลหนองหาร มาให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตัวจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมทั้งมีการดำเนินกิจกรรมการทำหน้ากากอนามัยเพื่อใช้ป้องกันตนเอง และสามารถถ่ายทอดความรู้แก่ผู้อื่นได้

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: