ข้อมูลเทศบาล
นายวิรัช จิโรจน์พงศา - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่   <br>นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

นายวิรัช จิโรจน์พงศา

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

  • วันที่ 25 มีนาคม 2563
  • อ่าน 85 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่องมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยให้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คืนเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้า ของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่อยู่อาศัย และ ประเภทกิจการขนาดเล็ก กำหนดให้ดำเนินการลงทะเบียนเพื่อรับเงินประกันการไฟฟ้าคืน ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป #ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: