ข้อมูลเทศบาล
นายวิรัช จิโรจน์พงศา - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่   <br>นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

นายวิรัช จิโรจน์พงศา

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวกิจกรรมเทศบาล

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกแบบบูรณาการ ประจำปี 2563

  • วันที่ 29 พฤษภาคม 2563
  • อ่าน 170 ครั้ง

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เทศบาลเมืองแม่โจ้ ได้ดําเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกแบบบูรณาการ ประจำปี 2563 โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแม่โจ้ ได้จัดโครงการนี้ขึ้น
โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ทั้ง 19 ชุมชน และ ประธานชุมชน ทุกชุมชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองแม่โจ้ เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: