ข้อมูลเทศบาล
นายวิรัช จิโรจน์พงศา - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่   <br>นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

นายวิรัช จิโรจน์พงศา

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวกิจกรรมเทศบาล

เทศบาลเมืองแม่โจ้ ร่วมแสดงพลังประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

  • วันที่ 22 มิถุนายน 2563
  • อ่าน 209 ครั้ง

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 นายวิรัช จิโรจน์พงศา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และ พนักงานเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองแม่โจ้ ร่วมแสดงพลังประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และ ร่วมแสดงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ เพื่อเป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างต่อเนื่อง และปลุกกระแสสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต มุ่งยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และความพอเพียง เพื่อให้เทศบาลเมืองแม่โจ้เป็นองค์กรที่โปร่งใส ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน พร้อมทั้งได้มอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปี 2563 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติราชการต่อไป

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: