ข้อมูลเทศบาล
นายวิรัช จิโรจน์พงศา - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่   <br>นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

นายวิรัช จิโรจน์พงศา

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวกิจกรรมเทศบาล

องค์ความรู้เกี่ยวกับมาตรการสร้างความโปร่งใสในด้านต่างๆ

  • วันที่ 17 เมษายน 2563
  • อ่าน 105 ครั้ง

นายวิรัช จิโรจน์พงศา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

ได้เผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับมาตรการสร้างความโปร่งใสในด้านต่างๆ ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

เมื่อวันที่  17  เมษายน  2563  เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการได้รับทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติ

รวมถึงเพื่อนำไปถ่ายทอดให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา

ทั้งนี้เพื่อการสร้างโปร่งใสและทำให้เทศบาลเมืองแม่โจ้เป็นองค์กรที่ปราศจากการทุจริตทุกรูปแบบ

ได้อย่างแท้จริง

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: