ข้อมูลเทศบาล
นายวิรัช จิโรจน์พงศา - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่   <br>นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

นายวิรัช จิโรจน์พงศา

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

รูปแบบความเสี่ยงการทุจริต(ฉบับการ์ตูน)

  • วันที่ 25 มิถุนายน 2563
  • อ่าน 229 ครั้ง

หนังสือชุดความรู้ด้านรูปแบบความเสี่ยงการทุจริต(ฉบับการ์ตูน)

- รู้ก่อนเกิดเหตุ ยับยั้งก่อนเสียหาย

- ลดอุปสรรค เพิ่มความโปร่งใส การบริการภาครัฐ

CR. สักนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.)

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1 รูปแบบความเสี่ยงการทุจริต ฉบับการ์ตูน ประจำปี 2563

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: