ข้อมูลเทศบาล
นายวิรัช จิโรจน์พงศา - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่   <br>นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

นายวิรัช จิโรจน์พงศา

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวกิจกรรมเทศบาล

กิจกรรมจิตอาสาโครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำแม่คาวเพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต ณ บริเวณลำน้ำคาว

  • วันที่ 15 กันยายน 2563
  • อ่าน 89 ครั้ง

วันที่ 14 กันยายน 2563 เทศบาลเมืองแม่โจ้ ร่วมกับ เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว และที่ทำการปกครองอำเภอสันทราย จัดกิจกรรมโครงการพื้นฟูพัฒนาลำน้ำแม่คาว เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต ประจำปี 2563 ณ บริเวณน้ำแม่คาวบ้านป่าไผ่ หมู่ที่ 3 ตำบลเหมืองแก้ว ซึ่งเชื่อมต่อเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้บริเวณ หมู่ที่ 4 ชุมชนแม่โจ้ ตำบลหนองหาร
ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว เพื่อส่งเสริมในการอนุรักษ์และพื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลำน้ำแม่คาวให้สะอาด

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: