ข้อมูลเทศบาล
นายวิรัช จิโรจน์พงศา - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่   <br>นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

นายวิรัช จิโรจน์พงศา

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ การฝึกซ้อมแผนระงับอัคคีภัย และแผนอพยพหนีไฟ ประจำปีงบประมาณ 2563 โรงพยาบาลสันทราย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ วันศุกร์ ที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น. -16.00 น.

  • วันที่ 17 กันยายน 2563
  • อ่าน 26 ครั้ง

???? แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์..
เนื่องด้วย วันศุกร์ ที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น. -16.00 น.โรงพยาบาลสันทราย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จะทำการฝึกซ้อมแผนระงับอัคคีภัย และแผนอพยพหนีไฟ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยจะจัดให้มีการจำลองสถานการณ์ ขึ้นภายในโรงพยาบาลสันทราย อาจมีควันไฟ หรือสัญญาณเตือนภัยดังขึ้น ในการนี้จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบโดยทั่วกัน เพื่อป้องกันความตื่นตระหนกต่อสถานการณ์สมมุติดังกล่าว

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: