ข้อมูลเทศบาล
นายวิรัช จิโรจน์พงศา - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่   <br>นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

นายวิรัช จิโรจน์พงศา

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวกิจกรรมเทศบาล

กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองแม่โจ้ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ/ที่ปรึกษา/อนุกรรมการ/คณะทำงานกองทุนฯ ประจำปี 2563

  • วันที่ 22 กันยายน 2563
  • อ่าน 104 ครั้ง


กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองแม่โจ้ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ/ที่ปรึกษา/อนุกรรมการ/คณะทำงานกองทุนฯ ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 18 - 19 กันยายน 2563 เพื่อพัฒนาศักยภาพ องค์ความรู้ใหม่ โดยได้เดินทางเข้าศึกษาดูงาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลดงพญา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ศึกษาเรื่อง "การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่" พร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกัน

และในเวลาต่อมา ได้เข้าศึกษาดูงานต่อที่ ศูนย์ภูฟ้าอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ศึกษาดูงานเรื่อง "การสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและส่งเสริมพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ตามแนวทางพระราชดำริฯ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน" เพื่อนำองค์ความที่ได้ กลับมาพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองแม่โจ้ ต่อไป

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: