ข้อมูลเทศบาล
นายวิรัช จิโรจน์พงศา - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่   <br>นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

นายวิรัช จิโรจน์พงศา

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวกิจกรรมเทศบาล

โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2563 ร่วมสืบฮีต สานฮอย ณ บริเวณที่สาธารณะเสื้อบ้านแม่โจ้ หมู่ที่ 4 ชุมชนแม่โจ้

  • วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563
  • อ่าน 113 ครั้ง

วันที่ 31 ตุลาคม 2563 เทศบาลเมืองแม่โจ้ ร่วมกับ ชมรมผู้สูงอายุ สมาชิกสภาเทศบาล และชมรมประธานชุมชนเทศบาลเมืองแม่โจ้ ร่วมจัดโครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2563 ร่วมสืบฮีต สานฮอย ณ บริเวณที่สาธารณะเสื้อบ้านแม่โจ้ หมู่ที่ 4 ชุมชนแม่โจ้

ภายในงานได้มีกิจกรรมการประกวดประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ กิจกรรมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมจากพี่น้องชุมชนและโรงเรียนในเขต การบรรเลงเพลงพื้นบ้านชุดสะล้อ ซอ ซึง จากวงสบันงาแม่โจ้ และกาดมั้ววิถีล้านนาภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีพี่น้องชมชุมเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: