ข้อมูลเทศบาล
นายวิรัช จิโรจน์พงศา - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่   <br>นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้    <br>053-498621ต่อ302

นายวิรัช จิโรจน์พงศา

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้
053-498621ต่อ302

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดจอรอชม... 18 รายการสร้างสรรค์สังคม

  • วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563
  • อ่าน 113 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์แผนผังรายการที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ และรายการสำหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว

กระทรวงมหาดไทย โดยกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.)
ประชาสัมพันธ์รายการตามโครงการส่งเสริมการผลิตและออกอากาศเนื้อหารายการที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย
โดยเฉพาะเด็กนักเรียน ผู้พิการ และผู้สูงอายุให้สามารถเข้าถึงและได้รับประโยชน์จากการรับชมรายการต่าง ๆ

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: