ข้อมูลเทศบาล
นายวิรัช จิโรจน์พงศา - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่   <br>นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

นายวิรัช จิโรจน์พงศา

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

การศึกษาการวิเคราะห์รูปแบบกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและเฝ้าระวังดูแลสุขภาพผู้สูงอายุไทย

  • วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563
  • อ่าน 53 ครั้ง

เทศบาลเมืองแม่โจ้ ได้รับการติดต่อจากศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางการออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ บทสรุปงานวิจัยฉบับย่อ

เรื่อง โครงการ "การศึกษาการวิเคราะห์รูปแบบกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและเฝ้าระวังดูแลสุขภาพผู้สูงอายุไทย"

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: