ข้อมูลเทศบาล
นายวิรัช จิโรจน์พงศา - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่   <br>นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

นายวิรัช จิโรจน์พงศา

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดหนังสือดีเด่นประจำปี

  • วันที่ 21 ธันวาคม 2563
  • อ่าน 79 ครั้ง

เทศบาลเมืองแม่โจ้ขอประชาสัมพันธ์พร้อมทั้งเชิญชวนให้สถานศึกษาและประชาชนทั่วไปส่งผลงานเข้าร่วมประกวดหนังสือดีเด่น
ประจำปี
พ.ศ. 2564 โดยสามารถส่งหนังสือเข้าร่วมประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1 สิ่งที่ส่งมาด้วย

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: