ข้อมูลเทศบาล
นายวิรัช จิโรจน์พงศา - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่   <br>นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

นายวิรัช จิโรจน์พงศา

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวกิจกรรมเทศบาล

การ์ดไม่ตก! เทศบาลเมืองแม่โจ้ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อสถานที่ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

  • วันที่ 13 มกราคม 2564
  • อ่าน 49 ครั้ง

วันที่ 13 มกราคม 2564 เทศบาลเมืองแม่โจ้ โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้รับมอบหมายจาก นายวิรัช จิโรจน์พงศา ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศในตรีเมืองแม่โจ้ ให้ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้ออย่างต่อเนื่องในสถานที่ ๆ มีผู้คนเข้าออกจำนวนมากในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ อาทิ ปั๊มน้ำมัน ร้านกาแฟ วัด และตลาด อย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา หรือ COVID-19 และสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนผู้มาใช้บริการในสถานที่ดังกล่าว

ทั้งนี้ เทศบาลเมืองแม่โจ้ จะดำเนินการฉีดพ่นอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น และขอความร่วมมือให้ทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน สถานประกอบการ ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าทั่วไป และประชาชน หลีกเลี่ยงการรวมตัวกันเป็นจำนวนมาก และผู้ประกอบการควรมีการคัดกรองผู้ที่มาใช้บริการ และหมั่นเช็ดทำความสะอาดของใช้ที่มีการสัมผัสบ่อยๆ ตลอดจนเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 และปฏิบัติตามคำแนะนำของ กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของไวรัส และเพื่อความปลอดภัยของประชาชนทุกคน

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: