ข้อมูลเทศบาล
นายวิรัช จิโรจน์พงศา - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่   <br>นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

นายวิรัช จิโรจน์พงศา

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวกิจกรรมเทศบาล

จุดบริการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครนายกและสมาชิกสภาเทศบาล

  • วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
  • อ่าน 140 ครั้ง

ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้มีประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

การนี้ เทศบาลเมืองแม่โจ้จึงได้จัดตั้งจุดบริการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครนายกและสมาชิกสภาเทศบาล เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สมัครที่ต้องการตรวจสอบหลักฐาน เอกสารต่างๆ ล่วงหน้าได้ ก่อนวันที่จะเข้ามายื่นใบสมัครในวันรับสมัครนายกและสมาชิกสภาเทศบาล

ทั้งนี้จุดบริการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครนายกและสมาชิกสภาเทศบาลจะเปิดให้บริการได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปในวันและเวลาราชการ

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: