ข้อมูลเทศบาล
นายวิรัช จิโรจน์พงศา - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่   <br>นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

นายวิรัช จิโรจน์พงศา

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวกิจกรรมเทศบาล

ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองแม่โจ้ "จัดอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ประจำหน่วยเลือกตั้ง"

  • วันที่ 25 มีนาคม 2564
  • อ่าน 19 ครั้ง

วันที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองแม่โจ้ "จัดอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ประจำหน่วยเลือกตั้งฯ" โดยนายวิรัช จิโรจน์พงศา ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองแม่โจ้ เป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมด้วย พ.ต.อ.ดร.บัณฑิต อินทุฤทธิ์ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองแม่โจ้ ,นางสาวกมลรัตน์ แซ่ลี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองแม่โจ้

การอบรมในครั้งนี้ จีดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อม และซักซ้อมทำความเข้าใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทั้งภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติ เพื่อให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 เป็นไปอย่างสุจริตและเที่ยงธรรม และเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: