ข้อมูลเทศบาล
นายประหยัด ทรงคำ - นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้    <br>053-498621 ต่อ 309

นายประหยัด ทรงคำ

นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้
053-498621 ต่อ 309

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวกิจกรรมเทศบาล

นายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ กล่าวเปิดโครงการ ปลูกป่าตามพระราชเสาวนีย์ ประจำปี พ.ศ.2564 เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้า

  • วันที่ 3 กันยายน 2564
  • อ่าน 19 ครั้ง


วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น.

นายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ กล่าวเปิดโครงการ ปลูกป่าตามพระราชเสาวนีย์ ประจำปี พ.ศ.2564 เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น" โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ พนักงานเจ้าหน้าที่ รวมไปถึงกลุ่มเกษตรกร ตลอดจนประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้เข้าร่วมโครงการอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมืองแม่โจ้

ซึ่งภายในโครงการได้มีกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของสถาบันพระมหากษัตริย์ในการอนุรักษ์และส่งเสริมการปลูกป่า และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรในกิจกรรมฝึกปฏิบัติการปลูกต้นไม้ โดย นายบุญธรรม รัตนะ ข้าราชการบำนาญ พร้อมนี้ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้และคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองแม่โจ้ได้มอบกล้าไม้ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อจะได้นำไปปลูก เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ต่อไป

ทั้งนี้ เทศบาลเมืองแม่โจ้ขอขอบคุณไปยังสถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดเชียงใหม่ (ห้วยดินดำ) ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ กล้าไม้ในกิจกรรมดังกล่าว อาทิเช่น ต้นมะค่าโมงต้นขนุน ต้นมะขามป้อม ต้นมะขามเปรี้ยวยักษ์ ต้นกาแฟ ต้นเหลืองปรีดียาธร ต้นไผ่ซางหม่น เป็นต้น

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: