ข้อมูลเทศบาล
นายประหยัด ทรงคำ - นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้    <br>053-498621 ต่อ 309

นายประหยัด ทรงคำ

นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้
053-498621 ต่อ 309

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวกิจกรรมเทศบาล

การออกสำรวจปัญหาและอุปสรรคในการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล พร้อมกับการสำรวจเส้นทางเดินรถจัดเก็บขยะฯ ภายในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองแม่โจ้ ครั้งที่2

  • วันที่ 7 กันยายน 2564
  • อ่าน 14 ครั้ง

การออกสำรวจปัญหาและอุปสรรคในการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล พร้อมกับการสำรวจเส้นทางเดินรถจัดเก็บขยะฯ ภายในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองแม่โจ้
วันที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 04.00 ? 08.00 น. นายประหยัดทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่โจ้ ลงพื้นที่ร่วมกับพนักงานจัดเก็บขยะฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสำรวจปัญหาและอุปสรรคในการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล พร้อมกับการสำรวจเส้นทางเดินรถจัดเก็บขยะฯ ภายในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองแม่โจ้ผ่านการศึกษาข้อมูลจากการปฏิบัติงานจริง
ทั้งนี้ข้อมูลจากการสำรวจดังกล่าวจะถูกรวบรวมเป็นฐานข้อมูล เพื่อใช้ในการวางแผนปฏิบัติงานจัดเก็บขยะฯ และชี้ให้กับพี่น้องชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ ต่อไป

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: