ข้อมูลเทศบาล
นายประหยัด ทรงคำ - นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้    <br>053-498621 ต่อ 309

นายประหยัด ทรงคำ

นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้
053-498621 ต่อ 309

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวกิจกรรมเทศบาล

กิจกรรมการอบรมให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติการ ผางประทีปตีนกาและโคมล้านนา สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามโครงการสืบสานภูมิปัญญาพื้นบ้าน และเสนอผลงานข่วงผญาล้านนา เทศบาลเมืองแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ 2565

  • วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564
  • อ่าน 10 ครั้ง

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลเมืองแม่โจ้ โดย นายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ จัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติการ ผางประทีปตีนกาและโคมล้านนา สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามโครงการสืบสานภูมิปัญญาพื้นบ้าน และเสนอผลงานข่วงผญาล้านนา เทศบาลเมืองแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ผู้นำชุมชน และประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ โดยในภาคเช้าได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรนำโดย อาจารย์กัณฑ์อเนก ดวงดี ได้ร่วมกันบรรยายถึงตำนานแห่งการบูชาและอานิสงค์ที่เกิดจากการบูชาผางประทีป ประวัติความเป็นมาของโคมล้านนา รวมทั้งขั้นตอนและอุปกรณ์การทำผางประทีปตีนกา และฝึกปฏิบัติการทำผางประทีป ต่อมาในภาคบ่าย ได้มีการสาธิตการประดิษฐ์โคมล้านนาและให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดได้แบ่งกลุ่มเพื่อฝึกปฏิบัติในการประดิษฐ์โคมล้านนา ณ สำนักงานเทศบาลเมืองแม่โจ้ ทั้งนี้เพื่อเป็นสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่คู่กับท้องถิ่นสืบไป อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชุมชนหรือท้องถิ่นอีกทางหนึ่งด้วย

รวมภาพกิจกรรมทั้งหมด คลิ๊ก 

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: