ข้อมูลเทศบาล
นายประหยัด ทรงคำ - นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้    <br>Tel.&@Line : 081-6716678

นายประหยัด ทรงคำ

นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้
Tel.&@Line : 081-6716678

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวกิจกรรมเทศบาล

การประชุมคณะกรรมการชุมชนเทศบาลเมืองแม่โจ้ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

  • วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565
  • อ่าน 38 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการชุมชนเทศบาลเมืองแม่โจ้ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ ประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการชุมชนเทศบาลเมืองแม่โจ้ ประจำเดือน พฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2565 พร้อมด้วยนายวิรัช จิโรจน์พงศา ปลัดเทศบาลเมืองแม่โจ้ ซึ่งมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองแม่โจ้ คณะกรรมการชุมชนทั้ง 19 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ คณะกรรมการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน คณะกรรมการประปาชุมชน คณะกรรมการกลุ่มสตรี ทุกชุมชน เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียง
โดยการประชุมในครั้งนี้ได้มีการแจ้งผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมของเทศบาลฯ ตลอดปีงบประมาณ 2565 ที่ผ่านมาอาทิ แจ้งประชาสัมพันธ์ การเข้ารับรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดเชียงใหม่) จากนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งประชาสัมพันธ์การจัดโครงการลอยกระทง ประจำปี 2565 เทศบาลเมืองแม่โจ้ ภายใต้ชื่องาน ?ต๋างผางปะตี๊ด สองฟ้า ฮักษาเมืองแม่โจ้? ณ สวนสวรรค์เมืองแม่โจ้ ในวันที่ 8 ? 9 พฤศจิกายน 2565
*************************
ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาลเมืองแม่โจ้

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: