ข้อมูลเทศบาล
นายประหยัด ทรงคำ - นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้    <br>Tel.&@Line : 081-6716678

นายประหยัด ทรงคำ

นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้
Tel.&@Line : 081-6716678

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวกิจกรรมเทศบาล

การประชุมคณะกรรมการชุมชนเทศบาลเมืองแม่โจ้ ประจำเดือน ธันวาคม 2565

  • วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565
  • อ่าน 30 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการชุมชนเทศบาลเมืองแม่โจ้ ประจำเดือน ธันวาคม 2565
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ ประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการชุมชนเทศบาลเมืองแม่โจ้ ประจำเดือน ธันวาคม ปีงบประมาณ 2565 ซึ่งมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองแม่โจ้ คณะกรรมการชุมชนทั้ง 19 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ คณะกรรมการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน คณะกรรมการประปาชุมชน คณะกรรมการกลุ่มสตรี ทุกชุมชน เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียง
การประชุมในครั้งนี้ได้มีการส่งมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับชุมชนต่างๆทั้งสิ้น 12 ชุมชน เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังกายสร้างสุขภาพ ภูมิคุ้มกันและเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนในชุมชนห่างไกลยาเสพติด และได้ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวโรกาส วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ครบรอบวันที่ 5 ธันวาคม 2565 วันชาติและพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2565 โดยจะทำการขุดลอกลำเหมืองชุมชนสหกรณ์นิคม 2 และล้างถนน อีกทั้งได้รณรงค์ให้ทุกครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการทำถังขยะเปียกและแยกขยะรีไซเคิลเพื่อลดโลกร้อน ลดปริมาณขยะที่ไม่จำเป็น โดยสามารถผลิตเป็นปุ๋ยหมักใช้ในครัวเรือน ทั้งนี้นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่านอกจากในทุกวันอาทิตย์ที่มีตลาดนัดชุมชน ?คน ฮัก แม่โจ้? ณ ปั้มปตท.สาขาแม่โจ้ ยังมีการเปิดให้บริการจุด ?One Stop Service? เพื่อบริการประชนชน อาทิ บริการรับชำระค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะ รับลงทะเบียนผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพความพิการ รับเรื่องร้องเรียนรับคำร้องทั่วไป และรับบริการต่อใบอนุญาตกิจการร้านค้าประเภทต่างๆอีกด้วย
***********************************
งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาลเมืองแม่โจ้

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: