ข้อมูลเทศบาล
นายประหยัด ทรงคำ - นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้    <br>Tel.&@Line : 081-6716678

นายประหยัด ทรงคำ

นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้
Tel.&@Line : 081-6716678

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอประชาสัมพันธ์ งานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร อาหาร สุขภาพ 16-24 ธ.ค. 66 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

  • วันที่ 7 กันยายน 2566
  • อ่าน 69 ครั้ง

      เทศบาลเมืองแม่โจ้ ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ ด้วยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กำหนดจัดงาน "งานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร อาหาร สุขภาพ" ในระหว่างวันที่ 16 - 24 ธันวาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฉลองการก่อตั้งมหาวิทยาลัยแมโจ้ ครบรอบ 90 ปี ประวัติศาสตร์การพัฒนาและการแสดงศักยภาพทางวิชาการเกษตรมุ่งสู่อนาคตในระดับนานาชาติ เผยแพร่ผลงานถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ทางการเกษตรที่เหมาะสมแก่ประชาชน เกษตรกร องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มุ่งสู่มหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ (GO Eco University) และมหาวิทยาลัยยั่งยืน (Sustainable University) รวมถึง เกิดการประสานงานการทำงานร่วมกันกับผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่มที่มีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน โดยมีกิจกรรมแสดงผลงานด้านการเกษตรด้วยการเปิดฐานเรียนรู้ การจัดแสดงการประกวดพืช สัตว์ การเผยแพร่และสร้างเครื่อข่ายทางวิชาการ สัมมนาวิชาการ แสดงแปลงสาธิต การจำหน่ายผลิตผลการเกษตรที่มีคุณภาพ ผลงาน / นวัตกรรม รวมถึงกิจกรรมจากเครือข่าย องค์กรส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐและเอกชนและกิจกรรมบันเทิงอีกมากมาย

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: