ข้อมูลเทศบาล
นายประหยัด ทรงคำ - นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้    <br>Tel.&@Line : 081-6716678

นายประหยัด ทรงคำ

นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้
Tel.&@Line : 081-6716678

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวกิจกรรมเทศบาล

ประชุมคณะกรรมการชุมชนเทศบาลเมืองแม่โจ้ ประจำเดือน กันยายน ปีงบประมาณ 2566

  • วันที่ 14 กันยายน 2566
  • อ่าน 124 ครั้ง

วันที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
นายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ ประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการชุมชนเทศบาลเมืองแม่โจ้ ประจำเดือน กันยายน ปีงบประมาณ 2566 พร้อมด้วย นายวิรัช จิโรจน์พงศา ปลัดเทศบาลเมืองแม่โจ้, ดร.อุไรวรรณ แมะบ้าน รองปลัดเทศบาล นางสาวจิราภรณ์ สิทธิกรสกุล รองปลัดเทศบาล , คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล, ข้าราชการ, พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองแม่โจ้, คณะกรรมการชุมชนทั้ง 19 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้, คณะกรรมการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน, คณะกรรมการประปาชุมชน, คณะกรรมการกลุ่มสตรี, ประธานกลุ่มผู้สูงอายุ และคณะกรรมการศูนย์คนพิการ กว่า 200 คน เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียง
การประชุมในครั้งนี้ ได้มีการประกาศธรรมนูญสุขภาพ ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองแม่โจ้ การมอบใบประกาศนียบัตรสำหรับผู้ผ่านการอบรม อาหารปลอดภัย (งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองแม่โจ้ สปสช.) การรับรองข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) โดยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสันทราย รวมไปถึงการแจ้งข้อมูลข่าวสารการปฏิบัติงานของทางเทศบาลเมืองแม่โจ้ อาทิเช่น เรื่องการจัดตารางการจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองแม่โจ้ การแจ้งผลการประเมินคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมทั้งแจ้งกิจกรรมใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้น กิจกรรมมหกรรมอาหารเมืองเหนือ (กับข้าวเมือง) และ กิจกรรมประเพณี 12 เป็ง ?ปล่อยผีศรีดอนชัย ฮาโลวีนล้านนา? ที่จะเกิดขึ้นในช่วงสิ้นเดือนนี้
*********************************
งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาลเมืองแม่โจ้

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: