ข้อมูลเทศบาล
นายประหยัด ทรงคำ - นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้    <br>Tel.&@Line : 081-6716678

นายประหยัด ทรงคำ

นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้
Tel.&@Line : 081-6716678

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

การออกสำรวจข้อมูลทรัพย์สิน ประเภทที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย

  • วันที่ 21 กันยายน 2566
  • อ่าน 86 ครั้ง

เทศบาลเมืองแม่โจ้ จะดำเนินการออกสำรวจข้อมูลทรัพย์สิน ประเภทที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย เพื่อนำมาเป็นฐานข้อมูลในการจัดเก็บภาษี ตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 และ พ.ร.บ.ภาษีป้าย พ.ศ.2510 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2534 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอความร่วมมือให้เจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เจ้าของป้าย ผู้ประกอบการและเจ้าของทรัพย์สิน ให้ความร่วมมือแก่เจ้าหน้าที่ให้ความร่วมมือและให้ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แก่เจ้าหน้าที่ โดยเจ้าหน้าที่จะดำเนินการสำรวจพื้นที่ ตั้งแต่ วันที่ 2 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น.
ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-5349-8621-23 ต่อ 103, 104 และ 061-2725335 ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลเมืองแม่โจ้

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: