ข้อมูลเทศบาล
นายวิรัช จิโรจน์พงศา - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่   <br>นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

นายวิรัช จิโรจน์พงศา

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวกิจกรรมเทศบาล

เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองแม่โจ้ ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ พร้อมกับมอบหน้ากากอนามัย เพื่อใช้ในการป้องกันตัวเองจากมลพิษทางอากาศและป้องกับเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองแม่โจ้ ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ พร้อมกับมอบหน้ากากอนามัย เพื่อใช้ในการป้องกันตัวเองจาก...

วันที่ 10 เมษายน 2563

อ่าน 116 ครั้ง

เทศบาลเมืองแม่โจ้ได้มอบหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนในชุมชนทุกชุมชน

เทศบาลเมืองแม่โจ้ ได้มอบหน้ากากอนามัย ให้กับประธานชุมชนทุกชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ เป็นผู้แทนรับมอบและนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนใ...

วันที่ 10 เมษายน 2563

อ่าน 122 ครั้ง

10 เมษายน 2563 เทศบาลเมืองแม่โจ้ ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรแม่โจ้ และแขวงการทางที่ 2 เชียงใหม่

ในวันที่ 10 เมษายน 2563 เวลาประมาณ 09.00 น. เทศบาลเมืองแม่โจ้ ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรแม่โจ้ และแขวงการทางที่ 2 เชียงใหม่ ได้ดำเนินกา...

วันที่ 10 เมษายน 2563

อ่าน 112 ครั้ง

ทุกชุมชน ทำการฉีดพ่นล้างน้ำยาคลอรีน และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

1-7 เมษายน 2563 เทศบาลเมืองแม่โจ้ โดยงานป้องกันและควบคุมโรคเทศบาลเมืองแม่โจ้ ลงพื้นที่ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ ทุกชุมชน ทำการฉี...

วันที่ 7 เมษายน 2563

อ่าน 127 ครั้ง

ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่ เจ๊หล้า ชุดและเครื่องหมายข้าราชการ ที่นำหน้ากากอนามัย (แบบผ้า) จำนวน 30 ชิ้น มาบริจาคให้เทศบาลเมืองแม่โจ้

เทศบาลเมืองแม่โจ้ ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่ เจ๊หล้า ชุดและเครื่องหมายข้าราชการ ที่นำหน้ากากอนามัย (แบบผ้า) จำนวน 30 ชิ้น ...

วันที่ 5 เมษายน 2563

อ่าน 119 ครั้ง

ขอขอบคุณ นายสมมาศ ธัญญาวุฒิเลิศ จากบริษัท กรีนวิวโฮมจำกัด หมู่บ้านกรีนวิวโฮม

เทศบาลเมืองแม่โจ้ ขอขอบคุณ นายสมมาศ ธัญญาวุฒิเลิศ จากบริษัท กรีนวิวโฮมจำกัด หมู่บ้านกรีนวิวโฮม ได้เดินทางมามอบหน้ากากป้องกันใบหน้า...

วันที่ 5 เมษายน 2563

อ่าน 139 ครั้ง

แนะนำข้อปฏิบัติในการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับศาสนสถาน งานพิธีกรรมต่าง ๆ.

วันที่ 1 เมษายน 2563 เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองแม่โจ้ ได้เข้าไปแนะนำข้อปฏิบัติในการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)...

วันที่ 1 เมษายน 2563

อ่าน 105 ครั้ง

เทศบาลเมืองแม่โจ้ ได้ออกหน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ประชาสัมพันธ์ พร้อมกับแจกแผ่นโปสเตอร์ ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการต่าง ๆ ในช่วงวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

สืบเนื่องจากมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)) เทศบาลเมืองแ...

วันที่ 1 เมษายน 2563

อ่าน 96 ครั้ง

แนะนำข้อปฏิบัติในการป้องกันควบคุมโรคฯ สำหรับศาสนสถาน งานพิธีกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะงานทำบุญบำเพ็ญกุศลศพ

สืบเนื่องจากมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)) เทศบาลเมืองแ...

วันที่ 31 มีนาคม 2563

อ่าน 96 ครั้ง

เทศบาลเมืองแม่โจ้ ได้ทำการฉีดน้ำล้างทำความสะอาด และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา สถานที่ราชการ และตลาดสดเอกชน

วันที่ 25 มีนาคม 2563 นายวิรัช จิโรจน์พงศา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและควบ...

วันที่ 27 มีนาคม 2563

อ่าน 124 ครั้ง

อ่างล้างมือเพื่ออำนวยความสะดวกต่อประชาชน

เทศบาลเมืองแม่โจ้ ได้ติดตั้งอ่างล้างมือเพื่ออำนวยความสะดวกต่อประชาชน และขอความร่วมมือล้างมือก่อนใช้บริการในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้...

วันที่ 27 มีนาคม 2563

อ่าน 96 ครั้ง