ข้อมูลเทศบาล
นายวิรัช จิโรจน์พงศา - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่   <br>นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

นายวิรัช จิโรจน์พงศา

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวกิจกรรมเทศบาล

ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจเยี่ยม ผู้ประกอบการร้านค้า ตามมาตรการผ่อนปรน โดยได้ดำเนินการตรวจเยี่ยมร้านอาหาร ร้านกาแฟ และร้านหมูกระทะ และให้คำแนะนำการปฏิบัติตามมาตรการ Social Distancing

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เทศบาลเมืองแม่โจ้ ร่วมกับ กลุ่มงานปกครองอำเภอสันทราย และ สถานีตำรวจภูธรแม่โจ้ ได้ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจเยี่ย...

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563

อ่าน 108 ครั้ง

ออกตรวจสอบความเสียหายเหตุลมพายุกรรโชกเเรงพัดต้นไม้ขนาดใหญ่ หักโค่นทับหลังคาบ้านเรือนราษฎร ร้านค้า เสียหา

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 นายวิรัช จิโรจน์พงศา ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ พร้อมเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธา...

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563

อ่าน 113 ครั้ง

เทศบาลเมืองแม่โจ้ ทำการมอบถุงยังชีพให้กับ ประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เทศบาลเมืองแม่โจ้ ทำการมอบถุงยังชีพให้กับ ประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ...

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563

อ่าน 174 ครั้ง

ดำเนินการตรวจสอบการดำเนินการของผู้ประกอบการ ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับ 6) ตามข้อ 1 การผ่อนคลาย

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เทศบาลเมืองแม่โจ้ ได้ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบการดำเนินการของผู้ประกอบการ ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่...

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563

อ่าน 86 ครั้ง

วันต้นไม้แห่งชาติ ตรงกับวันวิสาขบูชา (ขึ้น 15 ค่ำเดือน 6) ของทุกปี

วันต้นไม้แห่งชาติ ตรงกับวันวิสาขบูชา (ขึ้น 15 ค่ำเดือน 6) ของทุกปี เป็นวันสำคัญของชาติที่ประชาชนทุกหมู่เหล่า จะได้ร่วมกันปลูกต้นไม...

วันที่ 6 พฤษภาคม 2563

อ่าน 141 ครั้ง

ดำเนินการตรวจสอบ การดำเนินการของผู้ประกอบการ ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับ 6) ตามข้อ 1 การผ่อนคลาย

วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เทศบาลเมืองแม่โจ้ ร่วมกับ กลุ่มงานปกครองอำเภอสันทราย ได้ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบ การดำเนินการของผู้ประกอบกา...

วันที่ 5 พฤษภาคม 2563

อ่าน 73 ครั้ง

มอบวัสดุ อุปกรณ์ ช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้ประสบเหตุสาธารณภัย ในชุมชนป่าขาม และชุมชนห้วยเกี๋ยง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จำนวน 25 ครัว

ในวันนี้ วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 เทศบาลเมืองแม่โจ้ โดย นายวิรัช จิโรจน์พงศา ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ และพนักง...

วันที่ 4 พฤษภาคม 2563

อ่าน 80 ครั้ง

เทศบาลเมืองแม่โจ้ได้จัดเจ้าหน้าที่ออกสำรวจความเสียหาย เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 63

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 63 เวลาประมาณ 16.45 น. ได้เกิดพายุลมแรงพัดบ้านเรือนราษฎรในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ ในหมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 10 ตำบ...

วันที่ 2 พฤษภาคม 2563

อ่าน 81 ครั้ง

สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ สรรพกรอำเภอสันทราย และปลัดอำเภอสันทราย ใช้สถานที่ยื่นเอกสารเพิ่มเติมของผู้ขอทบทวนสิทธิ์มาตรการเยียวยา 5,000 บาท (3เดือน)

วันที่ 27 เมษายน 2563 เทศบาลเมืองแม่โจ้ ได้อำนวยความสะดวกให้กับ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ สรรพกรอำเภอสันทราย และป...

วันที่ 27 เมษายน 2563

อ่าน 81 ครั้ง

องค์ความรู้เกี่ยวกับมาตรการสร้างความโปร่งใสในด้านต่างๆ

นายวิรัช จิโรจน์พงศา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ ได้เผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับมาตรการสร้างความโป...

วันที่ 17 เมษายน 2563

อ่าน 95 ครั้ง