ข้อมูลเทศบาล
นายประหยัด ทรงคำ - นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้    <br>Tel.&@Line : 081-6716678

นายประหยัด ทรงคำ

นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้
Tel.&@Line : 081-6716678

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบัญญัติควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ.2566

วันที่ 17 กรกฎาคม 2566

อ่าน 142 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ การใช้งานแอปฯบัตรประชาชนดิจิทัล (ThaiID)

การลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเคชั่น "ThaiID" หรือ "ไทยดี" มิติใหม่แห่งการ ทำธุรกรรมภาครัฐ และเอกชนผ่านช่องทางดิจิทัล สะดวก รวดเร็ว ป...

วันที่ 11 กรกฎาคม 2566

อ่าน 234 ครั้ง

สัปดาห์รณรงค์กำจัดขยะอันตราย เทศบาลเมืองแม่โจ้ ขอเชิญชวน พี่น้องประชาชน กำจัดขยะอันตรายในครัวเรือนของท่าน ทิ้ง ณ จุดทิ้งขยะอันตรายประจำชุมชน ระหว่างวันที่ 3 - 7 กรกฎาคมคม 2566 เพื่อนำไปกำจัดตามหลักสุข

สัปดาห์รณรงค์กำจัดขยะอันตราย เทศบาลเมืองแม่โจ้ ขอเชิญชวน พี่น้องประชาชน กำจัดขยะอันตรายในครัวเรือนของท่าน ทิ้ง ณ จุดทิ้งขยะอันตราย...

วันที่ 3 กรกฎาคม 2566

อ่าน 123 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครผู้ใช้พื้นที่ตลาดเกษตรแม่โจ้ บริเวณเขตตลาดชุมชนและเขตตลาดต้นไม้

     สำนักงานบริหารทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประกาศรับสมัครผู้ใช้พื้นที่ตลาดเกษตรแม่โจ้ บริเวณเขตตลาดชุมชนและเขตต...

วันที่ 30 มิถุนายน 2566

อ่าน 84 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์คู่มือ Happy Model โมเดลอารมณ์ดี มีความสุข การพัฒนาสู่การท่องเที่ยวคุณภาพสูง

ประชาสัมพันธ์คู่มือ Happy Model โมเดลอารมณ์ดี มีความสุข การพัฒนาสู่การท่องเที่ยวคุณภาพสูงให้หน่วยงาน เพื่อพิจารณานำคู่มือฯโดยม...

วันที่ 29 มิถุนายน 2566

อ่าน 71 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครหรือเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฏหมาย เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลฯ

จังหวัดเชียงใหม่ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครหรือเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฏหมาย เพื่อเข้...

วันที่ 29 มิถุนายน 2566

อ่าน 76 ครั้ง

การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน CPR

ด้วยเทศบาลเมืองแม่โจ้ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้มีกำหนดจัดโครงการ ?การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน CP...

วันที่ 29 มิถุนายน 2566

อ่าน 85 ครั้ง