ข้อมูลเทศบาล
นายประหยัด ทรงคำ - นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้    <br>Tel.&@Line : 081-6716678

นายประหยัด ทรงคำ

นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้
Tel.&@Line : 081-6716678

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลเมืองแม่โจ้ ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสถานธนานุบาล

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสถานธนานุบาล...

วันที่ 22 มิถุนายน 2566

อ่าน 202 ครั้ง

เทศบาลเมืองแม่โจ้ ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น

รัฐบาลญี่ปุ่นเปิดรับข้อเสนอคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น

วันที่ 20 มิถุนายน 2566

อ่าน 52 ครั้ง

การประชุมนิเทศ ติดตามศูนย์ยุติธรรมชุมชนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

ในวันพุธที่ 14 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. เทศบาลเมืองแม่โจ้ โดยนายประหยัด ทรงคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ มอบหมายให้นายวิรัช จิโรจ...

วันที่ 15 มิถุนายน 2566

อ่าน 46 ครั้ง

เทศบาลเมืองแม่โจ้ ขอความอนุเคราะห์ประสานงานหมู่บ้านจัดสรรในพื้นที่เทศบาลเพื่อตอบแบบสอบถามการวิจัย

ด้วยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และออกแบบสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะสำรวจความมั่งคงทางอาหารในครัวเรือนประเภทหมู่บ้านจัดสรร ...

วันที่ 15 มิถุนายน 2566

อ่าน 41 ครั้ง

ประกาศเทศบาลเมืองแม่โจ้ เรื่อง แก้ไขประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนของเทศบาลเมืองแม่โจ้

ตามประกาศเทศบาลเมืองแม่โจ้ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนของเทศบาลเมืองแม่โจ้ 2565 ลงวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ ต่อมาเนื่องจากกรรมการชุ...

วันที่ 9 มิถุนายน 2566

อ่าน 139 ครั้ง

เลือกคณะกรรมการชุมชนเทศบาลเมืองแม่โจ้ กรณีครบวาระการดำรงตำแหน่ง และเลือกแทนตำแหน่งที่ว่าง

ขอเชิญประชาชนในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ จำนวน 6 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนแม่เตาไห 1, ชุมชนแม่โจ้, ชุมชนทุ่งป่าเก็ด, ชุมชนทุ่งหมื่นน้อย, ชุมช...

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566

อ่าน 235 ครั้ง

ขอเชิญชวนลงทะเบียนทำหมันสุนัข และแมว

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566

อ่าน 158 ครั้ง