ก้าวสู่ปีที่ 2 อย่างยั่งยืน แม่โจ้เมืองสะอาด หน้าบ้านสวย หลังบ้านสวน พืชผักอินทรีย์ อาหารเป็นยา ประชาชนปลอดโรค ประจำปี 2561
ข้อมูลเทศบาล
นายปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย - นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

นายปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย

นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวกิจกรรมเทศบาล

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ปฐมวัยผ่านประสบการณ์จริง ประจำปี 2561

  • วันที่ 14 สิงหาคม 2561
  • อ่าน 134 ครั้ง

วันที่ 14 สิงหาคม 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่โจ้ จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ปฐมวัยผ่านประสบการณ์จริง ประจำปี 2561 ณ บ้านนอกคอกนา โดยได้เรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ รับฟังนิทานเรื่องของพระราชา การทำไข่เค็ม และกิจกรรมขี่ควาย

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: