ก้าวสู่ปีที่ 2 อย่างยั่งยืน แม่โจ้เมืองสะอาด หน้าบ้านสวย หลังบ้านสวน พืชผักอินทรีย์ อาหารเป็นยา ประชาชนปลอดโรค ประจำปี 2561
ข้อมูลเทศบาล
นายปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย - นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

นายปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย

นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวกิจกรรมเทศบาล

เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่โจ้

  • วันที่ 15 สิงหาคม 2561
  • อ่าน 117 ครั้ง

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานชมรมแม่บ้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้แทนองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูนิเซฟ (UNICEF) ได้แก่ นายฮิว เดลานี หัวหน้าแผนกการศึกษาองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย นายพาโบล แสตนเบอรี่ ที่ปรึกษาอาวุโส องค์การยูนิเซฟ ภาคพื้นเอเชีย และแปซิฟิก นางสาวธนพร พีระเภท เจ้าหน้าที่พัฒนาเด็กปฐมวัย นางสาวคัทนีย์ แก้วมณี ที่ปรึกษาเด็กปฐมวัยองค์การยูนิเซฟ นายวีระชาติ ทศรัตน์ ที่ปรึกษาด้านเด็กปฐมวัยองค์การยูนิเซฟ และนางสาวช่อทิพย์ ศรีรัตน์ ที่ปรึกษาเด็กปฐมวัย องค์การยูนิเซฟ ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่โจ้ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: