ข้อมูลเทศบาล
นายวิรัช จิโรจน์พงศา - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่   <br>นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

นายวิรัช จิโรจน์พงศา

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวกิจกรรมเทศบาล

โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนา (ธรรมสัญจร) ประจำปี 2561

  • วันที่ 17 ตุลาคม 2561
  • อ่าน 344 ครั้ง

วันที่ 17 ตุลาคม 2561 คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองแม่โจ้ พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลฯ ข้าราชการและพนักงานเทศบาลเมืองแม่โจ้ เข้าร่วมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนา (ธรรมสัญจร) ประจำปี 2561 ณ ศูนย์บริการประชาชนและลานอเนกประสงค์ประจำตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: