ก้าวสู่ปีที่ 2 อย่างยั่งยืน แม่โจ้เมืองสะอาด หน้าบ้านสวย หลังบ้านสวน พืชผักอินทรีย์ อาหารเป็นยา ประชาชนปลอดโรค ประจำปี 2561
ข้อมูลเทศบาล
นายปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย - นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

นายปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย

นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวกิจกรรมเทศบาล

โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนา (ธรรมสัญจร) ประจำปี 2561

  • วันที่ 17 ตุลาคม 2561
  • อ่าน 149 ครั้ง

วันที่ 17 ตุลาคม 2561 คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองแม่โจ้ พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลฯ ข้าราชการและพนักงานเทศบาลเมืองแม่โจ้ เข้าร่วมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนา (ธรรมสัญจร) ประจำปี 2561 ณ ศูนย์บริการประชาชนและลานอเนกประสงค์ประจำตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: