ก้าวสู่ปีที่ 2 อย่างยั่งยืน แม่โจ้เมืองสะอาด หน้าบ้านสวย หลังบ้านสวน พืชผักอินทรีย์ อาหารเป็นยา ประชาชนปลอดโรค ประจำปี 2561
ข้อมูลเทศบาล
นายปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย - นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

นายปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย

นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวกิจกรรมเทศบาล

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในจังหวัดเชียงใหม่ แบบครบวงจร ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างเทศบาลเมืองคิตะคิวชู ประเทศญี่ปุ่น และ จังหวัดเชียงใหม่

  • วันที่ 18 ตุลาคม 2561
  • อ่าน 110 ครั้ง

วันที่ 18 ตุลาคม 2561 เทศบาลเมืองแม่โจ้ คณะผู้บริหารพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ และพี่น้องชุมชนเทศบาลเมืองแม่โจ้ จัดการประชมหารือเพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในจังหวัดเชียงใหม่ แบบครบวงจร ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างเทศบาลเมืองคิตะคิวชู ประเทศญี่ปุ่น และ จังหวัดเชียงใหม่ ระยะที่สอง ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองแม่โจ้

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: