ก้าวสู่ปีที่ 2 อย่างยั่งยืน แม่โจ้เมืองสะอาด หน้าบ้านสวย หลังบ้านสวน พืชผักอินทรีย์ อาหารเป็นยา ประชาชนปลอดโรค ประจำปี 2561
ข้อมูลเทศบาล
นายปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย - นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

นายปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย

นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวกิจกรรมเทศบาล

ผลผลิตจากหน่อกล้วยน้ําว้า "พันธุ์ปากช่อง50"

  • วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561
  • อ่าน 207 ครั้ง

ผลผลิตจากหน่อกล้วยน้ําว้า "พันธุ์ปากช่อง50" ที่ทางเทศบาลเมืองแม่โจ้ ได้สงเสริมให้กับพี่น้องในชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ จำนวน 10,000 หน่อ กำลังผลิดอก ออกผล แตกหน่อให้ผลผลิตให้กับชุมชน เพื่อส่งเสริมให้พี่น้องในชุมชนมีรายได้หมุนเวียนภายในชุมชนต่อไป
(พี่น้องในชุมชนรับหน่อกล้วยฟรี...นอกเขตพื้นที่ 20/หน่อ)

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: