ก้าวสู่ปีที่ 2 อย่างยั่งยืน แม่โจ้เมืองสะอาด หน้าบ้านสวย หลังบ้านสวน พืชผักอินทรีย์ อาหารเป็นยา ประชาชนปลอดโรค ประจำปี 2561
ข้อมูลเทศบาล
นายปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย - นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

นายปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย

นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวกิจกรรมเทศบาล

เทศบาลเมืองแม่โจ้ มอบหน้ากากอนามัยเพื่อใช้ป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm 2.5

  • วันที่ 28 มีนาคม 2562
  • อ่าน 127 ครั้ง

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 นายเอกชัย สายหยุด รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ พร้อมด้วย ท่านคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลเมืองแม่โจ้ มอบหน้ากากอนามัยเพื่อใช้ป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm 2.5เพื่อใช้ป้องกันฝุ่นละอองในชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ทั้ง19ชุมชน

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: