ก้าวสู่ปีที่ 2 อย่างยั่งยืน แม่โจ้เมืองสะอาด หน้าบ้านสวย หลังบ้านสวน พืชผักอินทรีย์ อาหารเป็นยา ประชาชนปลอดโรค ประจำปี 2561
ข้อมูลเทศบาล
นายปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย - นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

นายปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย

นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวกิจกรรมเทศบาล

โครงการอบรมชีวิตมีสุขด้วยธรรมะ เทศบาลเมืองแม่โจ้ (ผู้สูงอายุสัญจรชุมชนแม่ดู่)

  • วันที่ 27 มีนาคม 2562
  • อ่าน 137 ครั้ง

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองแม่โจ้ ได้จัดโครงการอบรมชีวิตมีสุขด้วยธรรมะ เทศบาลเมืองแม่โจ้ (ผู้สูงอายุสัญจร) โดยได้รับความเมตตาจากพระครูวิสาลจริยคุณ เจ้าอาวาสวัดศรีดอนชัยป่าตึงงาม (แม่แก้ดน้อย)ได้มาเทศนาธรรมให้กับผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้ได้รับฟังกัน และได้มีกิจกรรมการทอดผ้าป่าของผู้สูงอายุ , การให้บริการตัดผมฟรี , การตรวจสุขภาพ และการเต้นออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ ณ ลานเอกนกประสงค์ชุมชนแม่ดู่ ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: