ก้าวสู่ปีที่ 2 อย่างยั่งยืน แม่โจ้เมืองสะอาด หน้าบ้านสวย หลังบ้านสวน พืชผักอินทรีย์ อาหารเป็นยา ประชาชนปลอดโรค ประจำปี 2561
ข้อมูลเทศบาล
นายปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย - นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

นายปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย

นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวกิจกรรมเทศบาล

โครงการพัฒนาจิตอาสา เพื่อออกบำเพ็ญประโยชน์แก่สาธารณะ และพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน พัฒนาสิ่งแวดล้อมในเขตวัด โรงเรียนต่างๆ กว่า 19 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้

  • วันที่ 26 มิถุนายน 2562
  • อ่าน 52 ครั้ง

ที่สำนักงานเทศบาลเมืองแม่โจ้
นายเอกชัย สายหยุด รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาบ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองแม่โจ้ ร่วมกับนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 หรือ อินทนิลช่อที่ 84 ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่กว่าหนึ่งพันคน รวมตัวเข้าร่วมโครงการพัฒนาจิตอาสา เพื่อออกบำเพ็ญประโยชน์แก่สาธารณะ และพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน พัฒนาสิ่งแวดล้อมในเขตวัด โรงเรียนต่างๆ กว่า 19 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองแม่โจ้
ซึ่งที่ผ่านมาคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองแม่โจ้ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชนเป็นอย่างมาก เพื่อให้ชาวบ้านมีสุขภาพทั้งกายและจิตใจที่ดี นอกจากนี้ชาวชุมชน มีทั้งเด็ก เยาวชนและผู้ใหญ่ ยังให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ชุมชนทุกชุมชน เพื่อตอบสนองนโยบายของทางภาครัฐในโครงการจังหวัดสะอาด และในวันนี้ทางเทศบาลยังได้รับความร่วมมือจากนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มาร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ พัฒนาสิ่งแวดล้อมของเมืองแม่โจ้อีกด้วย

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: