ข้อมูลเทศบาล
นายประหยัด ทรงคำ - นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้    <br>053-498621 ต่อ 309

นายประหยัด ทรงคำ

นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้
053-498621 ต่อ 309

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวกิจกรรมเทศบาล

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองแม่โจ้ ครั้งที่ 3/2563

  • วันที่ 9 มกราคม 2563
  • อ่าน 228 ครั้ง

วันที่ 9 มกราคม 2563 นายวิรัช จิโรจน์พงศา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองแม่โจ้ ครั้งที่ 3/2563 เริ่มเวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล สำนักงานเทศบาลเมืองแม่โจ้ พร้อมคณะกรรมการพัฒนาเมืองแม่โจ้ ได้มีมติเห็นชอบใช้ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563 เพื่อประกาศใช้ในงานบริหารภาครัฐเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลเมืองแม่โจ้

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: