ข้อมูลเทศบาล
นายวิรัช จิโรจน์พงศา - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่   <br>นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

นายวิรัช จิโรจน์พงศา

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวกิจกรรมเทศบาล

เทศบาลเมืองแม่โจ้ ได้ทำการฉีดน้ำล้างทำความสะอาด และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา สถานที่ราชการ และตลาดสดเอกชน

  • วันที่ 27 มีนาคม 2563
  • อ่าน 134 ครั้ง

วันที่ 25 มีนาคม 2563 นายวิรัช จิโรจน์พงศา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้
สั่งการให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองแม่โจ้ ได้ทำการฉีดน้ำล้างทำความสะอาด และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อป้องกันการและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา สถานที่ราชการ และตลาดสดเอกชน ได้แก่
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่โจ้ (ศูนย์เตาไห)
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองแม่โจ้ (ศูนย์ทุ่งป่าเก็ด)
3. สำนักงานเกษตรอำเภอสันทราย
4. ตลาดสดแม่โจ้
ทั้งนี้ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่พี่น้องประชาชน เกี่ยวกับเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และขอความร่วมมือให้ปฎิบัติตามมาตรการควบคุม และป้องกันโรคติดต่อดังกล่าว

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: