ข้อมูลเทศบาล
นายวิรัช จิโรจน์พงศา - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่   <br>นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

นายวิรัช จิโรจน์พงศา

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวกิจกรรมเทศบาล

แนะนำข้อปฏิบัติในการป้องกันควบคุมโรคฯ สำหรับศาสนสถาน งานพิธีกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะงานทำบุญบำเพ็ญกุศลศพ

  • วันที่ 31 มีนาคม 2563
  • อ่าน 107 ครั้ง

สืบเนื่องจากมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)) เทศบาลเมืองแม่โจ้ ได้เข้าไปแนะนำข้อปฏิบัติในการป้องกันควบคุมโรคฯ สำหรับศาสนสถาน งานพิธีกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะงานทำบุญบำเพ็ญกุศลศพ ตามอำนาจหน้าที่ และได้มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า ทำเองโดยอาสาสมัครในชุมชน พร้อมแอลกอฮอล์เจลทำความสะอาดมือ แผ่นโปสเตอร์ สปอร์ต ให้ความรู้ทำความเข้าใจแก่ประชาชนผู้มาร่วมงาน พร้อมกับเจ้าหน้าที่งานป้องกันและควบคุมโรค ทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ และมอบคลอรีน เพื่อผสมน้ำในปริมาณที่พอเหมาะช่วยทำความสะอาด ได้อีกทางหนึ่งด้วย "เราจะผ่าน และสู้ไปด้วยกัน ป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรค" ด้วยรักและห่วงใย จาก พวกเราชาวเทศบาลเมืองแม่โจ้ ติดต่อประสานงานสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 5349 8621

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: