ข้อมูลเทศบาล
นายวิรัช จิโรจน์พงศา - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่   <br>นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

นายวิรัช จิโรจน์พงศา

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวกิจกรรมเทศบาล

เทศบาลเมืองแม่โจ้ ได้ออกหน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ประชาสัมพันธ์ พร้อมกับแจกแผ่นโปสเตอร์ ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการต่าง ๆ ในช่วงวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

  • วันที่ 1 เมษายน 2563
  • อ่าน 106 ครั้ง

สืบเนื่องจากมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)) เทศบาลเมืองแม่โจ้ ได้ออกหน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ ประชาสัมพันธ์ พร้อมกับแจกแผ่นโปสเตอร์ ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการต่าง ๆ ในช่วงวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองแม่โจ้

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: