ข้อมูลเทศบาล
นายวิรัช จิโรจน์พงศา - ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่   <br>นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

นายวิรัช จิโรจน์พงศา

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้

คุยกับนายกเทศมนตรี

ข่าวกิจกรรมเทศบาล

แนะนำข้อปฏิบัติในการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับศาสนสถาน งานพิธีกรรมต่าง ๆ.

  • วันที่ 1 เมษายน 2563
  • อ่าน 115 ครั้ง

วันที่ 1 เมษายน 2563 เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองแม่โจ้ ได้เข้าไปแนะนำข้อปฏิบัติในการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับศาสนสถาน งานพิธีกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะงานทำบุญบำเพ็ญกุศลศพ ตามอำนาจหน้าที่ และได้มอบแอลกอฮอล์เจลทำความสะอาดมือ แผ่นโปสเตอร์ให้ความรู้ทำความเข้าใจแก่ประชาชนผู้มาร่วมงาน
"เราจะผ่าน และสู้ไปด้วยกัน ป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรค" ด้วยรักและห่วงใย จาก พวกเราชาวเทศบาลเมืองแม่โจ้ ติดต่อประสานงานสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 5349 8621

แชร์ข่าวนี้ให้เพื่อน: